Walking the Path of Gratitude

Leva, Dö och Pånyttfödas

Under dessa daga kommer vi att titta på de projektioner vi skickar ut i världen och de projektioner som läggs på oss från omvärlden. Vi kommer att titta på vilka bakdörrar och ursäkter vi använder för att undvika att leva vår dröm.

Det krävs mycket energi för att gömma våra egna skuggor för oss själva. Energi som vi istället kan använda till att leva vår dröm.
Vi lär känna Moder Jords Regnbågslager – Kanchis Wara - de 7 Gudinnetemplen i jorden och de 7 andliga vägarna som vi vandrar här på jorden i materiell form.

Vi omfamnar Stillhetens Tempel inom oss där vi lär oss att lyssna på vår kropp och våra sår. Vi kommer i kontakt med vårt inre energimatsmältningssystem, där vi lär oss processa/kompostera tung energi. Från komposteringsprocessen kliver vi in i vårt inre växthus med gåvor av tillväxt, expansion och energiverktyg. Vi lär känna kroppens och organens egen balanserande förmåga och kliver in i andningen, vinden och rörelsen för att komma till klarhet med vår egen kommunikation, inre och yttre.

Vi öppnar upp för kontakten med vårt inre ”seende” så du kan ”se”/uppleva dig själv i alla dina olika aspekter och vi skapar kontakt med all information som finns tillgänglig från naturen, synlig och osynlig.

Vi lär känna döden så vi kan välja livet och förstå att vi själva har den potential som behövs för att uppfylla våra drömmar. Vi går igenom vår livsresa för att se vad som fortfarande håller oss bundna på jorden.

Örnens energi

Det här är dagarna som lär oss att lyssna och att ”infinna oss” för att följa vår dröm. Det är Örnen och Kondorens dagar, att vara den som håller visionen och ser med hjärtats ögon för att utvecklas till något större än det vi är. Det är genom Örnens ögon vi ser igenom illusionen av separation och för att kliva in i enhetens verklighet.

 

UPP