Walking the Path of Gratitude

Hjärtats Dagar

Dessa dagar ligger fokus på att öppna hjärtat för att kunna omfamna och kommunicera med hela vårt jag.

 

Hjärta

 

Jag delar tankesätt om att ”jag är skaparen” och således skapar mitt eget liv, medvetet eller undermedvetet. Min intention är att dela med mig av ett medvetet levnadssätt, som gör att du blir varse vilka signaler kroppen skickar ut, medvetet eller omedvetet. Genom att uppleva dig själv och bli klarare och tydligare i dig själv, ger du omvärlden en klar signal om vem du är och vad du vill utan att övertyga någon om något. Detta leder fram till ett gott, kärleksfullt liv i ett välvilligt universum.

Känslor och kropp

Detta är en resa in i känslornas värld och kroppens upplevelser, allt som kroppen känner och upplever är sant och det finns ingen som kan säga att känslorna är fel. Oavsett vilken förutsättning kroppen bär med sig till kursen, så delar jag med mig av olika verktyg som gör att kroppen får förutsättningen att välja hur den ska påverkas.

För mig finns inte bra eller dåligt, bara tungt eller lätt. Alla värderingar är skapade från erfarenheter, så vi lever alla i vår egen verklighet och upplever samma händelse på olika sätt. Jag delar tankesättet att världen är en spegel av det inre, allt som speglas upp i den yttre verkligheten är delar som vill få en röst, en del vill läkas och omfamnas, andra vill få komma till yttryck genom skapande osv. Genom att ”se” på livet med ögon att allt har en röst och vill kommunicera så väcks magin upp och allt kan hända.

Ormens energi

Detta är dagarna för ormens energi, helarens resa, att säga ”ja” till dig själv och din personliga historia. Det frö du bar med dig ner i detta livet kommer att åter väckas upp för att slå rot och gå i blom.

 

UPP