Walking the Path of Gratitude

Aktuell utbildning

Varje träff i utbildningen är fristående så det går bra att välja att delta när någon enstaka kurs kallar och fullfölja delarna i den ordning som passar. Utbildningen pågår kontinuerligt på olika platser i Sverige och Norge, se datum här nedan!

 

Pågående utbildning

Husby Gård, Nyköping

31 Januari–4 Februari 2018 - Leva, Dö, Pånyttfödas - Läs mer!
11-15 April 2018 - Walk Your Talk- Mer info kommer!

NordNorge

20-24 Juni 2018 - Hjärtats dagar
12-16 September 2018 - Seendets dagar
5-9 December 2018 - Själens kallelse
10-14 April 2019 - Leva, Dö, Pånyttfödas
7-11 Augusti 2019 - Walk Your Talk

Mer info kommer!

 

Plats meddelas senare, mer info kommer:

17-21 Oktober 2018 – Hjärtats dagar
30 Januari-3 Februari 2019 – Seendets dagar
8-12 Maj 2019 – Själens kallelse


Se även Aktuellt

Möjlighet finns att en ny utbildnings-omgång kan startas på din ort om minst åtta anmälda deltagare finns. Välkommen att kontakta mig isåfall!

 

Fördjupningsutbildning

The Way of Love

Fem delkurser där målet är att deltagarna får verktyg och kunskap att själva kliva in i ledare/lärarrollen och dela sina erfarenheter och kunskaper till andra.

För att få delta på fortsättningskursen behöver du ha vandrat igenom Walking the path of gratitude 2 ggr. Första gången du går runt varvet blir det en personlig djup helande resa, andra gången du går runt så börjar du förstå/integrera/sammansmälta varje riktnings energi på ett djupare plan, du börjar bli självrefererande och från den platsen är du välkommen att börja vandra – The Way of Love.

Aktuell utbildning - The Way of Love

7-13 Maj 2018 – The Way of The Sage
16-22 Juli 2018 – Living as You
5-11 November 2018 – The Way of The Hero
11-17 Mars 2019 – The way of the Homo Luminous

 

Se även Aktuellt

 

UPP